Co lepsze kasa czy drukarka fiskalna?

person using laptop on white wooden table

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi podatkowemu. Zdecydowana większość działań objętych obrotem handlowym obarczona jest podatkiem VAT. Z tego tytułu każdy obrót handlowy podlega rejestracji. Podmioty prowadzące działalność mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia obowiązku VAT jeśli ich obrót w roku poprzednim nie przekroczył 200 000 zł. W celu prowadzenie poprawnej rejestracji obrotu podatnicy zobowiązani są do posiadanie urządzeń rejestrujących sprzedaż. W tym celu istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej.

Kasa fiskalna.

Podstawowy sprzęt służący do rejestracji sprzedaży. Kasa fiskalna wyposażona jest w program dokonujący zapisu poszczególnych pozycji związanych ze sprzedażą. Program pozwala na wydrukowanie obowiązkowego paragonu, odpowiednie zapisanie go i po skończonym dniu pracy sporządzeniu raportu zbiorczego. Dzienne raporty podlegają zapisowi i dzięki temu można na koniec każdego miesiąca obrachunkowego wykonać sumaryczny raport bilansujący obrót w danym miesiącu.
Kasa bardzo dobrze sprawdza się przy stosunkowo wąskim zakresie produktów i niezbyt dużej sprzedaży. Stanowi dobre rozwiązanie dla niewielkich punktów handlowych, usługowych itp. Ze względu na koszty związane z jej nabyciem, które w zależności od wybranego modelu, są relatywnie niskie jest szeroko stosowana. Koszt zakupu może podlegać częściowej rekompensacie udzielanej przez urząd skarbowy.
Kasa fiskalna podlega obowiązkowemu rejestrowaniu w urzędzie skarbowym.


Więcej o kasach fiskalnych znajdziesz na blogu firmy Posnet: https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy/wszystko-o-kasach-fiskalnych


Drukarka fiskalna.

W przeciwieństwie do kasy fiskalnej, drukarka fiskalna służy jako urządzenie peryferyjne podłączone z komputerem. Całe oprogramowanie wraz z wprowadzonymi do niego danymi znajduje się w komputerze. Dzięki temu, zdecydowanie łatwiej i szybciej można z niej korzystać. Ten argument jest bardzo istotny w wielkoobszarowych obiektach handlowych posiadających niejednokrotnie dziesiątki tysięcy produktów.
Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne do przeprowadzania bieżącej analizy sprzedaży. Wszystko co istotne znajduje się w komputerze. Dzięki temu można w łatwy sposób analizować przepływ towarów w danej placówce i osiągane z tego tytułu przychody. Sprawdzenia stanów magazynowych jest możliwe na bieżąco.
Drukarki fiskalne podobnie jak kasy podlegają obowiązkowej rejestracji w urzędzie skarbowym.
Ze względu na cenę nie są zbyt popularne i najczęściej znajdują zastosowanie w bardzo dużych obiektach handlowych. Koszty związane z instalacją drukarki powiązane są z koniecznością posiadania komputera i odpowiedniego oprogramowanie. Te fakty przyczyniają się głównie do stosunkowo niewielkiego udziału tego typu rozwiązań na rynku.


Drukarki fiskalne. Po co są, dla kogo i jak ich używać? Drukarki Pospay – https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy/drukarki-fiskalne


Zestawiając kasę fiskalną i drukarkę fiskalną, można dostrzec dobre i złe strony każdego z wymienionych urządzeń. Tam gdzie cena nie stanowi problemu tam uzasadnione jest posiadanie drukarki fiskalnej.
Na drugim biegunie znajduje się kasa fiskalna. Ze względu na stosunkowo niskie koszty z nią związane, znajduje szerokie zastosowanie.